NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2014

 

108.000 

Tác giả: ThS. Nguyễn Hồng Chi và ThS. Võ Hồng Lĩnh (Giảng viên Trường Đại học TÂY ĐÔ)

Nhà xuất bản: Phương Đông

Mã: NHC

Hết hàng

Danh mục: .

Mô tả

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ ĐẦU TƯ VÀ LUẬT ĐẦU TƯ.. 1

 1. Khái quát chung về đầu tư. 1
 1. Khái quát chung về Luật Đầu tư. 11

CHƯƠNG 2. CÁC BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ.. 50

 1. Khái quát chung về các biện pháp khuyến khích đầu tư. 50
 1. Sự cần thiết phải đặt ra các biện pháp khuyến khích đầu tư. 55
 1. Nội dung các biện pháp khuyến khích đầu tư. 58

CHƯƠNG 3. CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM ĐẦU TƯ.. 60

 1. Khái quát chung về các biện pháp bảo đảm đầu tư. 60
 1. Sự cần thiết phải ban hành các biện pháp bảo đảm đầu tư. 62
 1. Các biện pháp bảo đảm đầu tư. 65

CHƯƠNG 4. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP THEO HỢP ĐỒNG.. 74

 1. Đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC). 74
 1. Đầu tư theo hình thức hợp đồng đối tác công tư (hợp đồng PPP). 85

CHƯƠNG 5. QUY CHẾ PHÁP LÝ VỀ CÁC KHU KINH TẾ ĐẶC BIỆT.. 94

 1. Sự hình thành khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế ở Việt Nam và hướng phát triển đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế. 94
 1. Khái niệm và đặc trưng của các khu kinh tế đặc biệt 104
 1. Trình tự, thủ tục thành lập các khu kinh tế đặc biệt 109
 1. Những quy định cơ bản về hoạt động đầu tư vào các khu kinh tế đặc biệt 113
 1. Quản lý Nhà nước đối với các khu kinh tế đặc biệt 125

CHƯƠNG 6. ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI 135

 1. Khái quát về đầu tư ra nước ngoài 135
 2. Pháp luật về đầu tư ra nước ngoài 141

CHƯƠNG 7. ĐẦU TƯ, KINH DOANH VỐN NHÀ NƯỚC TẠI DOANH NGHIỆP. 185

 1. Khái quát chung về đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. 185
 1. Nội dung đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước vào doanh nghiệp. 192
 1. Trình tự đầu tư, kinh doanh vốn Nhà nước vào doanh nghiệp. 201

CHƯƠNG 8. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ LUẬT ĐẦU TƯ QUỐC TẾ.. 219

 1. Sự phát triển của Luật Đầu tư quốc tế. 219
 1. Nguồn Luật 229
 1. Một số nội dung cơ bản của các Hiệp định đầu tư quốc tế. 234
 1. Một số Hiệp định đầu tư quan trọng ở cấp đa phương, khu vực và song phương mà Việt Nam đang là thành viên. 244

CHƯƠNG 9. PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ CỦA MỘT SỐ NƯỚC.. 263

 1. Giới thiệu về Luật Đầu tư Campuchia. 263
 1. Giới thiệu về Luật Khuyến khích và quản lý đầu tư nước ngoài của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào 267
 1. Giới thiệu về Luật Kinh doanh nước ngoài của Thailand 270
 1. Giới thiệu Luật Đầu tư của Singabore. 277
 1. Giới thiệu pháp luật đầu tư nước ngoài của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 287

TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ LUẬT ĐẦU TƯ NĂM 2014”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *